Worpgrootte

 

 

In de hedendaagse varkenshouderij worden fenomenale toomgroottes en de dito productiegetallen (30) naar voor geschoven. Echter, vaak wordt uit het oog verloren dat bij zeer sterke biggenproductie het gemiddelde geboortegewicht daalt (Hovenier en Van de Vannet, 2010). Tomen met meer dan 15 biggen geven een gemiddeld geboortegewicht van 1 tot 1,2 kg. Dit heeft zijn weerslag op de groeicijfers, het sterftepercentage, de voederconversie… Een groot nadeel van een hoog worpgetal is dat de biggensterfte in de periode geboorte - biggenbatterij (14 d na spenen) navenant is toegenomen. Vaak worden deze hoge productiegetallen bereikt door gebruik te maken van 'biggencouveuses’ (moederloze opfok) wat aanzienlijk meerwerk impliceert.