EnquêteDier&Welzijn haalt informatie uit wetenschappelijke literatuur en eigen onderzoek, maar dat is incompleet. Daarom trachten we de informatie aan te vullen met informatie uit enquêtes. In de enquêtes vind je informatievragen over zowel de dierhouders als de gehouden dieren. 
 
Alle verzamelde informatie wordt confidentieel behandeld en adresgegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Deze manier van bevragen passen we reeds jaren met succes toe.  
 
De informatie wordt op een anonieme (gecodeerde) manier verwerkt en na verloop van tijd in een rapport gegoten. Op termijn zal je dergelijke rapporten op deze site kunnen vinden.
 

Als je op de foto's hieronder klikt, start de enquête.
 

 

Klauwmanagement bij melkvee
 
Deze enquête is enkel bestemd voor melkveehouders. Via deze enquête trachten we een beeld te vormen van het klauwmanagement dat Vlaamse melkveehouders op hun bedrijf toepassen om klauwproblemen aan te pakken en  te voorkomen.
Klik op de foto links om naar de enquête te gaan.

 
 

 
 

 

Afleidingsmateriaal voor varkens
 
Deze enquête is enkel bestemd voor varkenshouders. Via deze enquête trachten we een beeld te vormen van de visie van de varkenshouder over de haalbaarheid en de efficiëntie van afleidingsmateriaal om gedragsafwijkingen bij varkens te verminderen.
Klik op de foto links om naar de enquête te gaan.

 
 

 
   

Terreinbeheerders
 
Deze enquête is enkel bestemd voor terreinbeheerders. Om landschapsbeheer met dieren nog meer toekomst te bieden, willen we potentiële begrazingsgebieden (industriegronden, haven-, natuur-, parkgebied…), de beoogde beheerdoelen, de ingezette diersoorten, de contractmodaliteiten en de concrete noden in kaart brengen. En trachten we te doen via deze enquête. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De enquête is afgesloten.

 
 

 
 

Wekensystemen voor varkens

 
Deze enquête is enkel bestemd voor varkenshouders. Via deze korte enquête trachten we een beeld te vormen van de verschillende toegepaste wekensystemen en de tevredenheid hierbij. Neem afvast deel aan deze enquête, het zal slechts enkele minuten duren en iedere deelnemer dingt mee naar één van de 20 mooie prijzen ter waarde van 20 euro.  
De enquête is afgesloten.
 

 
 

Het houden van hobbykonijnen  
 

Via deze enquête willen we een kijk op de hobbykonijnenhouderij (tentoonstellingsdieren, behoud van biodiversiteit, gezelschapsdieren...) in België krijgen. Of je 1 of 20 konijnen houdt, we zijn steeds in jouw ervaring geïnteresseerd.
 

De enquête is afgesloten.

 
 

Erfelijke aandoeningen bij honden
 
Via deze enquête trachten we een beeld te krijgen van de aanwezigheid van erfelijke aandoeningen bij (ras)honden en in welke mate dergelijke rasspecifieke aandoeningen al dan niet meespelen bij de aanschaf van een specifiek ras. De enquête invullen is niet langer mogelijk. De enquête is afgesloten.