Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid

 

 

Het uitwerken van deze webpagina's gebeurt in het kader van het demonstratieproject ‘Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het project startte op 1 juni 2014 en loopt af op 31 mei 2016. 
 
De doelstellingen van dit project zijn een betere rendabiliteit van een varkensbedrijf bekomen door het meest geschikte wekensysteem op het bedrijf toe te passen met aandacht voor rendabiliteit en arbeidsefficiëntie.  
  
Projectpartners zijn Inagro (Rumbeke-Beitem), KU Leuven|Thomas More (Geel), Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
, Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL in Bocholt), Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en  Vives (Roeselare). Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

   
In het kader van dit demonstratieproject werd een grootschalige enquête onder de Vlaamse varkenshouders uitgevoerd. Verder lopen er enkele demoproeven waarbij de impact van verschillende speenleeftijden op de zoötechnische prestaties van de biggen en vleesvarkens wordt nagegaan.
Extra informatie wordt verspreid via nieuwsbrieven, een brochure maar ook via deze website.  Daarnaast werden en worden er nog discussie- en studiedagen gehouden.
De eerste discussiedagen gingen door 24, 25 en 26 september 2014. 
De volgende discussienamiddagen zijn gepland op 27 april, 4 en 11 mei 2016; respectievelijk te Roeselare, Drongen en Geel.
Verder staan er ook nog 2 demodagen gepland op 20 mei 2016 (Rumbeke-Beitem) en 27 mei 2016. (Bocholt)
   

 

 
  
             
     

  
  
 
 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.