Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te vermijden

 
 
Via deze webpagina's wordt aan de varkenshouder een leidraad aangeboden bij het uitkiezen en toepassen van omgevingsverrijkend materiaal in de varkensstal om bijtletsels bij zijn dieren te voorkomen of te reduceren.
 
Het uitwerken van deze website is gebeurd in het kader van het demonstratieproject ‘Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te vermijden’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Projectpartners zijn KILTO (Geel), K.H.Kempen (Geel) en KU Leuven. Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
Door een klik op één van de items in de linker menubalk, kom je terecht in één van de modules.
 
Via een inleiding, symptomen, oorzaken, wetgeving en omgevingsverrijking wordt achtergrondinformatie over enerzijds bijtletsels en anderzijds omgevingsverrijkend materiaal gegeven.
 
In het kader van dit demonstratieproject werden een aantal proeven i.v.m. omgevingsverrijkend materiaal en bijtletsels opgezet om het effect van specifiek omgevingsverrijkend materiaal op het gedrag van varkens te tonen.
 
Het voorkomen van bijtletsels bij varkens is van multifactoriële aard. Om het probleem op te lossen, dient het systematisch en stap voor stap te worden aangepakt. Via een stappenplan kan het oorzakelijk probleem worden aangepakt en in de toekomst worden vermeden.
 
In het kader van het hogervermelde demonstratieproject werden ook 6 nieuwsbrieven uitgegeven en verspreid. Door een klik op de knop ‘Nieuwsbrieven’ kan je ook deze nog een keer raadplegen of downloaden. Een klik op de knop ‘Fotoboek’ zorgt ervoor dat alle informatie gevisualiseerd wordt.
 
Heb je nog vragen of opmerkingen, klik dan hier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.