Groepshuisvesting

   
Via deze site wordt aan de zeugenhouder een leidraad aangeboden bij zijn zoektocht naar een geschikt groepshuisvestingssysteem voor drachtige zeugen.
 

Het uitwerken van deze leidraad is gebeurd in het kader van een demonstratieproject Emissiearm en dierenwelzijnsvriendelijk (ver)bouwen van zeugenstallen (2001-2003) dat door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie werd gefinancierd.

Stappenplan
Via de module stappenplan 1 word je als zeugenhouder begeleid bij je zoektocht naar een voor jou specifieke bedrijfssituatie geschikt groepshuisvestingssysteem. De modules stappenplan 2 en stappenplan 3 zijn hierbij bijkomende alternatieve en complementaire modules. Je kan als zeugenhouder best eerst je zoektocht doen via de eerste module (stappenplan 1) en daarna dezelfde actie ondernemen met andere modules (stappenplan 2 en stappenplan 3) om te zien of je tot hetzelfde resultaat komt, dan wel dat er voor jou situatie nog andere mogelijkheden zijn.
 
Bijkomende informatie
Heb je hierbij behoefte aan extra informatie over de verschillende groepshuisvestingssystemen, dan hoef je maar te klikken op de knop info over groepshuisvestingssystemen. Hierin komen de meest courante groepshuisvestingssystemen aan bod. Een klik op de knop fotoboek zal je ook visueel heel wat informatie bijbrengen.
Je zal ook vaststellen dat de keuze voor een bepaald groepsgewijs management systeem (GMS) bij je bedrijfsorganisatie een belangrijke (bepalende) rol speelt bij de bepaling welke groepshuisvestingssysteem (-systemen) in jou situatie het meest geschikt is. Daarom kan je door een klik op de knop info over groepsgewijs managementsystemen extra informatie over de verschillende systemen vinden.
 

Contact 
Heb je nog nog vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een mailtje naar varkens@khk.be.