Hokdensiteit

 

 

Er wordt nog steeds een sterke heterogeniteit in karkas- en vleeskwaliteit vastgesteld waardoor de financiële opbrengst niet steeds optimaal is (Driessen et al., 2008). Staartbijten staat bekend als een van de factoren die heterogeniteit en verliezen in de vleesvarkenstapel kunnen veroorzaken (Fraser en Broom, 1990). Een (te) hoge bezettingsgraad is een cruciale factor die kan leiden tot staartbijten (Jericho en Church, 1972; Krider et al., 1975; Arey, 1991). Recente onderzoeken (Scholten, 2010) suggereren dat varkens in een lagere hokbezetting dan de opgelegde wettelijke normen een betere groei en een betere voederconversie vertonen.