Onderzoek Dier&Welzijn

 

Ons onderzoeksteam staat ten dienste van de overheid, industriële partners en particulieren. Onze expertise is gefocust op huisvesting, transport en slachten van dieren, vnl. varkens,
schapen en pluimvee. 

 
 

Onderzoek
 
Ons team voert onderzoek uit op gebied van diergedrag, dierenwelzijn en animal engineering, waarbij een brug tussen dier en techniek wordt gevormd. Bij ons staat animal engineering vooral in functie van het registreren van diergedrag en dierenwelzijn. Denk daarbij aan hartslag- of lichaamstemperatuurmonitoring, activiteitsmetingen, beeldanalyse...  
 

 


 

Onderzoeksprojecten  
 

 • 2015-2017: Gezonde klauwen op stal (melkvee)
 • 2015-2017: Schapenhouder zoekt rendabiliteit
 • 2015-2017: Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren
 • 2014-2016: Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid
 • 2014-2016: Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie
 • 2014-2016: Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer
 • 2013-2015: Onderzoek naar aanpassingen van het management of verrijkingselementen ter voorkoming van staartbijten en kannibalisme bij varkens
 • 2012-2014: Schapenbegrazing: Duurzaam landschapsbeheer?!
 • 2012: Functionarissen voor het dierenwelzijn
 • 2012-2013: Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen
 • 2011-2012: Automatische drinkwatermonitoring bij dieren
 • 2011-2014: Automatische monitoring van de zeugenactiviteit in de kraamstal
 • 2011-2013: Veel geblaat en (te) weinig wol
 • 2010-2012: Verbetering van de rendabiliteit in de vleeskuikensector door een optimalisatie van de strooiselkwaliteit
 • 2010-2012: Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf
 • 2009-2012: Vergelijkende studie op praktijkbedrijven van op korte termijn implementeerbare alternatieven voor onverdoofd chirurgisch castreren van beerbiggen
 • 2009-2011: Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten
 • 2009-2011: Toepassing van verdoving bij bundeling van pijnlijke ingrepen bij neonatale biggen
 • 2009-2011: Bekwaamheid voor dierentransport
 • 2009-2010: Omgevingsverrijking op jonge leeftijd bij varkens in relatie tot latere gedrags- en productieresultaten
 • 2008-2012: Alternatieven voor onverdoofde biggencastratie
 • 2008-2010: Omgevingsverrijking bij varkens om bijtletsels te vermijden
 • 2008-2010: Natuur en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit
 • 2006-2008: Eten varkens bananen? (didactisch project)
 • 2001-2003: Emissiearm en dierenwelzijnsvriendelijk (ver)bouwen van zeugenstallen