Optimalistie van het houden van intacte beren en immunocastraten

De doelstelling van dit demonstratieproject is het optimaliseren van de productie-omstandigheden voor het houden van intacte beren en immunocastraten. 
Projectcoördinator is KATHO Roeselare en de andere projectpartners zijn Hogeschool Gent, ILVO,  PVL-Bocholt, KHKempen Geel, Boerenbond, landbouwschool Sint-Rembert Torhout, Sint-Isidorus Broederschool Biotechnische Sint Niklaas.
Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

 

             
     
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.