Biggenuitval

 
 
Het uitwerken van deze webpagina's gebeurde in het kader van het demonstratieproject 'Doodgeboren biggen en uitval bij de biggen op het moderne varkensbedrijf' voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het project startte op 1 oktober 2010 en liep tot 30 september 2012.
 
Projectpartners waren Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), Faculteit Diergeneeskunde van UGent, Hogeschool Gent, Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL in Bocholt), KU Leuven, ILVO Dier en KH Kempen (Geel). Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.