Inleiding

 

Het aantal geboren biggen per zeug is de laatste decennia sterk toegenomen. Naarmate de worpgrootte stijgt, is er echter ook een toenemende uitval. Dit vormt in sommige varkensbedrijven een probleem.
 
De doelstellingen van dit projectvoorstel zijn:
  • betere valorisatie van de bestaande worpgrootte door beperking van de biggenuitval tussen geboorte en periode na het spenen.
 
  • het aanwezige productiepotentieel van de zeugen beter en meer duurzaam (rendement, welzijn, milieuzorg) benutten zonder bijkomende milieubelasting (geen uitbreiding zeugenstapel voor toename vleesvarkensproductie).
 
  • het concept en de principes van de verlaging van biggenuitval onder de aandacht brengen.
 
  • praktijksituaties bespreken waarbij de haalbaarheid op financieel, technisch en wettelijk vlak worden besproken.
 
     
In het kader van dit demonstratieproject werden een aantal bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Daarnaast worden er discussiedagen, studiedagen en een brochure gepland.