Verdoving

 
In ons praktijkgericht onderzoek naar de mogelijke toepasbaarheid van alternatieven van onderdoofde biggencastratie hebben we ons voornamelijk gefocust op de toepassing van CO2-verdoving bij castratie, zowel meer fundamenteel als praktijkgericht.
 
Ontwikkeling praktijkgericht toestel
De verdovingseenheid met ruglig werd door de firma Schippers ter beschikking gesteld en op basis van onze bevindingen aangepast zodat gasflow en –duur kon worden ingesteld. Het toestel werd op praktijkbedrijven getest en gevalideerd in de verdere proeven van het project.
 
Praktijkproeven CO2-verdoving
Twee proefgroepen werden met elkaar vergeleken: bargjes zonder verdoving en bargjes onder CO2-verdoving gecastreerd. Gewicht, dagelijkse groei en voederconversie werden doorheen het hele groeitraject opgevolgd. Er werd geen effect van al dan niet verdoven tijdens castratie op het gewicht van de bargen gevonden. Naast zoötechnische parameters werd ook het gedrag van de biggen de eerste 7 dagen na castratie opgevolgd. Uit de gedragsstudie bleek dat de bargen tot 5 dagen na castratie pijngedrag vertonen. Verder bleek ook dat CO2-verdoving enkel de pijnen tijdens castratie reduceert, maar niet erna. Om die reden dient CO2-verdoving samen met analgetica (voor behandeling napijnen) te worden gecombineerd.