Andere alternatieven

 
Naast CO2-verdoving hebben we in ons onderzoek ook twee andere alternatieven in praktijkomstandigheden uitgetest.
 
Praktijkproef immunovaccinatie
De productieresultaten van immunogevaccineerde beren werden opgevolgd en hun slachtgegevens verzameld. Uit de resultaten bleek dat de immunogevaccineerde dieren in de eindfase een boost in de groei vertoonden die gepaard ging met een boost in voederopname terwijl de voederconversie niet wijzigde. Anderzijds vielen de karkasresultaten tegen. De immunogevaccineerde dieren waren minder bevleesd dan de gelten en hadden meer spekdikte. De dieren werden geslacht 50 dagen na de 2e inspuiting, vroeger slachten (4-5 weken na 2e inspuiting) zou de karkasresultaten kunnen verbeteren. Uit deze praktijkproef kwam tot uiting dat de slachtdatum na de tweede vaccinatie goed gepland moet worden en dit niet steeds evident is.

Praktijkproef intacte beren
Het gedrag van intacte beren in de eindfase, hun productieresultaten, slachtgegevens en vleeskwaliteit werden opgevolgd in deze proef. De beren hadden een betere groei in de eindfase en bereikten een hoger eindgewicht, maar behaalden slechtere karkasresultaten dan de gelten. Wat het gedrag betreft waren de beren actiever dan de gelten en vertoonden ze meer agressie en springgedrag ondanks het feit dat gelten en beren in aparte hokken (maar wel in hetzelfde compartiment) werden gehuisvest. Wat opviel was dat beren die neuscontact konden hebben met gelten in aanpalende hokken, onrustiger waren dan beren die enkel beren als buren hadden.