Consument

 
Enquête bij consumenten
Omdat de perceptie van de consument in het biggencastratieverhaal uiterst belangrijk blijkt te zijn, was het aangewezen om via een enquête bij Vlaamse consumenten de perceptie betreffende de nieuw ontwikkelde CO2-castratiemethode in combinatie met pijnnazorg te kennen. De enquêtes werden mondeling afgenomen bij 1018 consumenten verspreid over de 5 Vlaamse provincies, op verschillende locaties en manifestaties. De consumenten werden ondervraagd over de algemene problematiek en 3 alternatieven die op korte termijn haalbaar waren (castratie onder verdoving, immunovaccinatie en intacte beren). De resultaten toonden aan dat ondanks verschillende mediacampagnes van dierenwelzijnsorganisaties de voorbije jaren, nog steeds de helft van de ondervraagden niet op de hoogte was van de problematiek rond onverdoofde biggencastratie. Toch pleitte de meerderheid, na geïnformeerd te zijn, voor een verbod op onverdoofde castratie. Hoewel de meeste ondervraagden bezorgd waren om de impact op dierenwelzijn, was de bereidheid tot het betalen van een meerprijs voor alternatieven laag.