Stappenplan 1

  
Wanneer een zeugenhouder overweegt om te schakelen naar de verplichte groepshuisvesting en daarbij vertrekt van zijn huidige stal, zal het bestaande puttenplan en de ventilatie een belangrijke invloed hebben op de keuze voor een bepaald systeem. Ook de bedrijfsgrootte kan een beperkende factor zijn.
De persoonlijke voorkeuren zullen dan in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk aan de kant moeten geschoven worden. Bij nieuwbouw zullen de eigen wensen meer aan bod kunnen komen, al kan daar het budget spelbreker zijn.
Toch is het niet onbelangrijk na te gaan wat de persoonlijke voorkeuren zijn. Misschien nodigt de indeling van de bestaande stal uit om te kiezen voor een systeem dat in eerste instantie helemaal niet in het eigen profiel past.
Deze module kan een hulpmiddel en leidraad zijn in de zoektocht naar ieders voorkeurssysteem. Het probeert aan de hand van duidelijke dilemma’s enkele systemen uit te sluiten en te komen tot één groepshuisvestingssysteem. Gebruik deze module (en ook de modules "stappenplan 2" en "stappenplan 3") als een hulpmiddel bij het beslissingsproces, maar laat hier de keuze niet van afhangen.

Gebruiksaanwijzing bij deze module:

  1. Klik HIER om te beginnen.

  2. Een nieuw scherm verschijnt en er worden 2 keuzes voorgelegd: keuze “a” en keuze “b”.

  3. Door een klik op de gemaakte keuze (a of b), verschijnt er een nieuw scherm.

  4. Hier dient men opnieuw te kiezen (a of b) of wordt er verwezen naar een tabel. Klik opnieuw op de gemaakte keuze of op de aangewezen tabel.

  5. In de tabellen (bijvoorbeeld tabel 3) zal men, rekening houdend met het totaal aantal zeugen op het bedrijf, kunnen nagaan welke groepshuisvestingssystemen, na de voorgaande keuzes, nog overblijven. (of met andere woorden: welke nog tot de keuzemogelijkheden behoren).

  6. In de derde kolom van deze tabellen wordt opnieuw gevraagd om te klikken. Een nieuw scherm verschijnt; hier kunnen eventueel nog verdere persoonlijke voorkeuren getoetst worden of wordt het voorkeurssysteem vermeld.

  7. Als men niet tevreden is met het verkregen resultaat, dient men ergens een keuze bij te sturen. Deze mogelijkheid is voorzien daar er op ieder scherm een knop staat om naar het vorige scherm terug te gaan of om naar het beginscherm van dit stappenplan te gaan.

  8. Tenslotte kan men het verkregen resultaat toetsen via "stappenplan 2" en "stappenplan 3". Meer informatie over de verschillende groepshuisvestingssystemen, met onder andere stalindeling en voedersystemen vind je in de module info over groepshuisvestingssystemen op deze site.