Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit

Rendabiliteit
Waar schapenteelt als landbouwtak via de inkomsten uit de verkoop van sterk gespierde slachtlammeren, schapen en wol tracht te overleven, dienen landschapsbegrazingfirma’s voornamelijk te overleven van vergoedingen voor de uitgevoerde werken, namelijk de begrazing. Bij begrazingsfirma’s ligt het accent niet op de productie van sterk gespierde slachtlammeren waardoor hun inkomsten hieruit doorgaans lager liggen. Landbouwsubsidies, zoals de toeslagrechten en de regeling voor instandhouding van zeldzame huisdierrassen kunnen een belangrijke bron van inkomsten vormen.
 
Conclusie
Een begrazingskudde kan niet overleven van de inkomsten van de kudde zoals bij de gangbare schapenteelt wordt getracht. Reserves kunnen niet worden aangelegd om tegenvallers, veroorzaakt door bijvoorbeeld een mond- en klauwzeerepidemie of lage lamsvleesprijzen, of uitval van de herder door ziekte te kunnen opvangen. Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat door transportverbod door het uitbreken van een besmettelijke ziekte geen kuddes kunnen geherderd worden en dus ook geen begrazingsprojecten kunnen worden aangegaan. Structureel zou er een gezondere financiële basis en een meer duurzame samenwerking moeten komen tussen schapenhouders, terreinbeherende organisaties, de overheid (gemeente, provincie, gewest en staat) en bedrijfsleven. Als dit niet gebeurt, zal een veelzijdige sector, die ecologische, cultuurhistorische, recreatieve en educatieve waarden op een unieke manier verenigt, nooit voet aan de grond krijgen.