Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit

Topconditie
Bij landschapbegrazing trekken behoorlijk grote kuddes, al dan niet onder begeleiding van een herder, al grazend van de ene naar de andere plek, waar al dan niet eerder een kudde heeft gegraasd. Het afleggen van behoorlijk grote afstanden in grote rasters of onder toezicht een herder, vraagt een topconditie en gezondheidsproblemen zoals long- of pootproblemen zijn uit den boze. Het kortelings grazen in een bepaald gebied houdt de infectiedruk laag, maar anderzijds door steeds van graasgebied te veranderen is de kans om met nieuwe infecties in contact te komen groter.
 
Frequente controle
Het is duidelijk dat aandoeningen en ook meer en meer preventieve handelingen om die aandoeningen het hoofd te bieden een grote impact vormen op het (financieel) management van een kudde en dit zowel in kuddes die intensief als extensief gronden begrazen. Het risico op infecties betekent dat de schapen regelmatig gecontroleerd dienen te worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van kralen of doorloopgangen om de dieren van nabij te inspecteren. Zonder die infrastructuur kan de gezondheid van de kudde of individuele dieren ook worden gescoord. Het bestuderen van het gedrag van de dieren kan een indicatie van de gezondheidstatus geven. Zieke dieren liggen meer neer, geven een apathische indruk en zonderen zich af van de overige dieren. Meer specifieke symptomen zoals diarree zijn ook van op afstand goed zichtbaar.
 
Behandelingen
Ook voor vaccinatie, individuele behandelingen en controle van het dierenwelzijn is dergelijke infrastructuur op het terrein een pluspunt. Zowel in het vaststellen van de symptomen als behandelen van de dieren is opmerkzaamheid en expertise noodzakelijk. Daarom hieronder in het kort enkele belangrijke aandoeningen bij schapen. Voor een uitvoerige beschrijving van de aandoeningen en de desbetreffende behandelingen verwijzen we naar de website www.schapengeiten.be.