Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit

Het schaap versus de maaimachine
Vaak wordt schapenbegrazing als beheersvorm gewikt en gewogen t.o.v. het gebruik van maaimachines waaraan doorgaans een lagere kostprijs is verbonden. Toch willen we even op de voordelen van een schaapskudde als beheersvorm wijzen:
 • Ten aanzien van de diversiteit aan dieren heeft extensieve begrazing over het algemeen een veel gunstiger effect dan maaien.

 • Begrazing draagt vooral bij aan een erg gevarieerde vegetatiestructuur, terwijl maaien echter de vegetatiestructuur sterk uniformiseert.

   

 • Door het verlies aan structuurdiversiteit bij maaien wordt vooral de invertebratenfauna getroffen.

   

 • Schapen kunnen ingezet worden in gebieden die voor machines ontoegankelijk zijn.

   

 • Schapen produceren uitwerpselen waarvan coprofiele gemeenschappen kunnen profiteren.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •