Schapenbegrazing: Duurzaam landschapsbeheer?!

Bos & bermbeheer met schapen

 
Via het Leader-project in Kempen & Maasland 'Schapenbegrazing: Duurzaam landschapsbeheer?!' zal in de periode 2012-2014 worden nagegaan of het mogelijk is om een schaapskudde in te zetten voor het beheer van bosgebieden en landelijk gelegen wegbermen. Dit project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode.
 
Jaren geleden had onze maatschappij nog maar zelden van de termen 'begrazing door schapen' of 'landschapsbeheer' gehoord. Intussen worden de begrippen langzaam maar zeker ingeburgerd. Geherderde schaapskuddes werden de afgelopen decennia langzaam maar zeker voor het onderhoudswerk door machines vervangen. Om tal van redenen (structuurvariatie, positief effect op plantaardige biodiversiteit...) wordt recentelijk teruggegrepen naar oude beheersmaatregelen, namelijk de begrazing door kleine en grote herkauwers. De regio Kempen & Maasland wordt gekenmerkt door veel groen dat niet steeds eenvoudig te onderhouden is met name bossen, kanaaloevers, wegbermen... Er is de behoefte om op dergelijke gronden in de regio Kempen & Maasland de inzetbaarheid van schaapskuddes te bekijken op gebied van praktische haalbaarheid, effect op vegetatie, toerisme...