Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit

Honden
Vaak krijgt de schaapsherder ondersteuning van enkele trouwe medewerkers, namelijk zijn herdershonden Ze komen als de herder roept of fluit, doen precies wat er gezegd wordt, stellen nooit hoge eisen en zijn al blij met een aai over de bol. Als een herdershond vooral achter de kudde werkt, heet het dat hij drijft. De herder zelf zal voorop lopen of eveneens de kudde volgen. Ook kan de hond een kudde die zich op enige afstand bevindt naar de herder toe drijven. In ieder geval wordt bij het drijven het vee verplaatst. Bij het hoeden in enge zin moet de hond ervoor zorgen dat een grazende kudde bijeen blijft, binnen door de herder aangegeven grenzen. De hond fungeert dan als levende omheining en kan zich ook naast de kudde bewegen. Dit is van belang als een weidegebied in blokken begraasd en bemest moet worden.
 
Paard
Voor het drijven van een kudde over grotere afstand of het op stal halen van een kudde wordt wel eens gebruik gemaakt van herders te paard. Dit geeft de herder de mogelijkheid om –indien nodig- de kudde snel bij te sturen.
 
Quad
De quad is ooit als een handig voertuig voor boeren op ruw terrein ontwikkeld. Voor het op stal halen van een schaapskudde wordt nu en dan wel eens beroep gedaan op dergelijke vierwieler. Indien schapen op een verder gelegen stuk staan, maakt dit de trip naar het afgelegen stuk voor de schapeneigenaar aangenamer. Bovendien bestaan er tegenwoordig ook allerlei werktuigen (kipwagen, watertank, stalmeststrooier…) specifiek voor deze machines wat betekent dat toestellen allround inzetbaar zijn.