Maagdarmparasieten

Deze webpagina’s kaderden in de uitvoering van het demonstratieproject ‘Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Projectpartners zijn Diergezondheidszorg Vlaanderen, Vlaamse Schapenhouderij en K.H.Kempen. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
Dit project focust zich op huidige gezondheidsproblemen van kleine herkauwers met weidebeloop, met name schapen (gehouden voor de vleesproductie) en melkgeiten (zowel gangbare als biologische houderij).
 
1) Schapenhouderij: maagdarmparasieten
In eerste instantie wil dit demoproject de worm- en leverbotproblematiek bij schapen met weidebeloop in de kijker zetten. Beide parasitaire aandoeningen kunnen grote diergezondheids- en dierenwelzijnsproblemen èn economische verliezen veroorzaken. Tijdens het verloop van het project blijkt coccidiose bij lammeren meer problemen te veroorzaken dan gedacht, vandaar dat dit luik ook in het project is opgenomen.
 
Directe doelstellingen van dit luik zijn:
  • de worm- en leverbotproblematiek sterk onder de aandacht van de schapen- en geitenhouders brengen.
  • de houders van kleine herkauwers via de enquêtes bij de problematiek betrekken.
  • in kaart brengen hoe de schapenhouders momenteel de wormbesmetting aanpakken in relatie tot het type grasland, type beheer (slachtlamproductie, landschapsbeheer…).
  • verschillende ontwormingsstrategieën demonstreren. 
  • demonstreren dat door een goede ontwormingsstrategie de bedrijfsverliezen kunnen worden beperkt en de rendabiliteit van de bedrijven kan worden opkrikt.
  • creëren van een platform voor discussie, overleg en openheid rond het thema ‘wormen en ontwormen’ in de schapenhouderij.
 
2) Melkgeitenhouderij: worm- en leverbotinfestaties en algemene gezondheid
In tweede instantie richt dit project zich ook op de biologische, maar ook op de gangbare melkgeitenhouderij komt aan bod. Dit vertaalt zich voornamelijk door het organiseren van een aantal studiedagen.
 
Contact
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op via schapen@khk.be.