Streefdoel


 

Waar vroeger het doel was om alle maagdarmparasieten in een schaap te doden, bestaat nu het doel erin om wormen onder controle te houden. Dat betekent dat er een evenwicht moet worden gezocht tussen de aanwezigheid van de parasiet en de afwezigheid van symptomen. Niet gemakkelijk, maar het kan. Kijk maar naar andere Europese landen waar dergelijk management al jaren worden toegepast. Of kijk eens naar de biologische sector waar deze strategie verplicht is.
 
Het anders gaan denken over wormen en wormcontrole heeft zijn oorzaak, met name wormresistentie. Meer en meer wordt vastgesteld dat bepaalde maagdarmwormen resistent worden aan ontwormingsmiddelen. Foutief doseren en te frequent behandelen zijn voorname oorzaken van het fenomeen wormresistentie. Kortom, het moet anders.
 
Het controleren van maagdarmwormen bij schapen dient op een meer duurzame manier te gebeuren. Mestonderzoek, een strikt weidemanagement en een quarantaineperiode voor de aangevoerde schapen moeten leiden tot een meer duurzaam beheer van schaapskuddes.