Praktijkervaringen

 

 
In de periode april 2010 – augustus 2010 werden 16 Vlaamse schapenbedrijven bezocht. Deze bedrijven werden geselecteerd uit een lijst van 75 bedrijven die aan de enquête over ontworming en wormcontrole hadden meegewerkt. De geselecteerde bedrijven werden twee keer met een tussentijd van ongeveer twee weken bezocht om infecties met maagdarmwormen aan te tonen, om aantasting met leverbot te registeren en om het effect van de toegediende ontwormingsproducten na te gaan. Bij het eerste bezoek werden per bedrijf bij een 10-tal lammeren die in 2010 zijn geboren, individuele meststalen genomen. Ook bij het eerste bezoek werden bloedstalen bij een 10-tal volwassen ooien genomen. Op de dag van staalname werden de bemonsterde dieren ontwormd. Daarbij werd de keuze voor ontwormingsproduct en de dosering aan de schapenhouder overgelaten. Bij een tweede bedrijfsbezoek werden enkel meststalen van 10 lammeren per bedrijf, maar geen bloedstalen gecollecteerd.

Naast de bemonstering van de dieren werd samen met de schapenhouder het ontwormingsschema en het weidemanagement onder de loep genomen.