Projectsituering

 

 

Een goede klauwgezondheid bij melkvee is een absolute voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering met optimale productie. De inkomensvorming op veel melkveebedrijven staat onder druk. Niet alleen zijn er de schommelende melkprijzen, ook de kostprijs van de melk loopt sterk uiteen. Een goed resultaat halen op bedrijfsniveau is echter enkel mogelijk als de bedrijfsleider ook aandacht heeft voor de verschillende aspecten van diergezondheid. De laatste jaren wordt naast een goede uiergezondheid ook het belang van een goede klauwgezondheid benadrukt. Dit is o.a. het gevolg van het meer en meer indoor huisvesten van melkkoeien en de hogere individuele productiviteit waardoor de kans op klauwproblemen stijgt/gestegen is. Een koe die kreupel is, zal niet of veel minder naar het voerhek gaan. Bijgevolg zal de koe minder voer opnemen en dus ook minder melk produceren. Bij een goede klauwgezondheid op bedrijfsniveau neemt de gemiddelde langleefbaarheid van de koeien toe, waardoor de verhouding productieve periode/non-productieve opfokperiode toeneemt en waardoor de dure opfokkosten over een langere periode kunnen worden uitgesmeerd. Dit heeft dan weer een positieve impact op de rendabiliteit. Door kreupelheid vertoont een koe minder bronstverschijnselen waardoor het succes van bronstdetectie en inseminatie reduceert en de tussenkalftijd toeneemt. Een goede klauwgezondheid heeft dus rechtstreeks en onrechtstreeks een invloed op de rendabiliteit van een melkveebedrijf. De economische verliezen worden vaak onderschat omdat veel van de kosten niet meteen zichtbaar zijn, zoals het verlies door een verminderde melkproductie of het minder snel vertonen van tochtverschijnselen. Bij andere gezondheidsproblemen (vruchtbaarheid en uiergezondheid) worden de kosten eerder zichtbaar door de snellere tussenkomst van de dierenarts en de nodige behandelingen. Met de juiste aanpak is er voor elke melkveehouder winst te behalen op het vlak van klauwgezondheid.