Demoproeven

 

 
Tijdens het project werden 4 demoproeven uitgevoerd. In twee daarvan werd een alternatief klauwbadproduct vergeleken met de tot nog toe meest gebruikte klauwbadoplossing zijnde de combinatie van kopersulfaat met formol. De geteste alternatieven zijn Pediline Pro en 4Hooves. In de derde demoproef werd nagegaan of een klauwbad zonder meer voor of na een melkrobot kan worden geplaatst. Tot slot werd in de vierde demoproef een mestschuif en twee verschillende mestrobots met elkaar vergeleken.
 
Pediline Pro versus kopersulfaat + formolaldehyde: Zowel bij het gebruik van Pediline Pro als bij gebruik van kopersulfaat + formolaldehyde was er een reductie in Mortellaroletsels. Er was geen verschil tussen de behandelingen. De koeien zetten gemiddeld respectievelijk 1,7 en 1,6 stappen met de linker- en de rechterachterpoot in het klauwbad, dus telkens minder dan de gewenste 2 stappen per poot. Dit wijst erop dat een klauwbad van 2,3 m tekort is. Vanaf de derde klauwbadtoepassing met Pediline Pro kreeg zo’n 20% van de dieren last van roodverkleuring op de poten. Mogelijk is dit te wijten aan de hoge toepassingsfrequentie.
 
4Hooves versus kopersulfaat + formolaldehyde: In deze demoproef werd gekozen voor een klauwbad met een lengte van 3,00 m. Beide behandelingen konden de prevalentie van Mortellaro verminderen. Al bleek de combinatie van kopersulfaat met formol efficiënter. De verlenging van het klauwbad met zo’n 70 cm miste zijn effect niet. De koeien zetten ditmaal gemiddeld respectievelijk 2,6 en 2,5 stappen met de linker- en rechterachterpoot in het klauwbad, dus meer dan het gewenste minimum van twee stappen per achterpoot.
 
Opstelling van een klauwbad in een robotstal: klauwbaden opstellen in een stal met een melkrobot is niet steeds evident. Vaak wordt het klauwbad net voor of achter de melkrobot opgesteld. Beide opties hebben enkele belangrijke nadelen. Bij plaatsen van het klauwbad voor of na de robot, heb je niet in de hand hoe vaak de koeien doorheen het klauwbad gaan. Daarnaast zijn koeien geneigd de robot minder te bezoeken of veroorzaken ze opstoppingen aan de robot. Als de koe niet rustig door het klauwbad stapt, kan de melk met het klauwbadproduct gecontamineerd raken. Ook bij plaatsing van het klauwbad achter de robot, kunnen de koeien minder de robot bezoeken of gaan ze niet graag uit de robot.
 
Vergelijking mestschuif versus mestrobots: de hygiëne in de gangpaden hebben een belangrijke impact op het voorkomen van klauwaandoeningen. Vandaar dat er aandacht moet gaan naar een goede reiniging van de gangpaden/mestroosters. Automatische reiniging via een mestschuif of mestrobot betekent niet per definitie dat de reiniging goed wordt uitgevoerd. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen en is bovendien afhankelijk van de gehanteerde instellingen. Het grootste voordeel van de mestschuif zijn de prijs en de lage onderhoudskosten door het eenvoudige systeem. Bij de Lely Discovery (mestrobot) zijn de voornaamste pluspunten de prijs, de compactheid en de wendbaarheid. Het sterkste punt van de Delaval mestrobot is de online tool waarmee de mestrobot kan worden ingesteld en waarmee de prestaties kunnen worden opgevolgd.