Doelstellingen

 

 

Aangezien klauwproblemen een verlaagde melkproductie, verlaagde vruchtbaarheid, vroegtijdige afvoer van dieren, meer arbeid en frustratie voor de veehouder en verminderd dierenwelzijn veroorzaken, is het dan ook vanzelfsprekend dat een goede klauwgezondheid op het bedrijf moet worden nagestreefd. De focus van dit projectvoorstel ligt op het voorkomen (preventie), signaleren en behandelen van klauw-aandoeningen om zo het dierenwelzijn in een melkveebedrijf te optimaliseren.
 
De deeldoelen zijn:
1) Voorkomen: Het is belangrijk klauw- en pootproblemen zoveel mogelijk vόόr te zijn. Hierdoor is het mogelijk om het aantal aandoeningen en de ernst ervan te reduceren tot een minimum. Om klauwproblemen voor te zijn is het van belang om op drie factoren te letten: de kwaliteit van de klauw, de klauwbelasting en het voorkomen van aantasting vanuit de omgeving. Voeding, huisvesting, erfelijkheid en weidegang hebben een effect op de incidentie van klauwaandoeningen. Daarom is het doel de melkveehouder te duiden op deze randvoorwaarden die al dan niet een impact op de incidentie van klauwaandoeningen hebben.
 
2) Signaleren: Effectief ingrijpen bij klauwaandoeningen begint bij het kennen en herkennen van het soort klauwaandoening waar op dat moment sprake van is. Ook de mate van de aandoening (verschil tussen een lichte, matige en ernstige aandoening) dient men te kunnen vaststellen. Hoe eerder eventuele aandoeningen gesignaleerd worden, hoe effectiever de aanpak. Door regelmatig de klauwgezondheidsgegevens te registreren, kunnen problemen nog beter voorkomen of aangepakt worden. Door inzicht te hebben in verleden en heden, biedt dit voorsprong bij de klauwgezondheid in de toekomst. Het doel is om de melkveehouder te wijzen op signalen van kreupelheid en methoden om klauwgezondheid op bedrijfsniveau op een efficiënte manier te registreren.
 
3) Behandelen: Het is belangrijk elke koe met een klauwprobleem zo spoedig mogelijk op een gepaste manier te behandelen. De juiste kennis en vaardigheden zijn daarbij van belang. Het doel van functioneel pedicuren is allereerst om de gezondheid, bouw en vorm van de klauwen te controleren. Afhankelijk van een aandoening kan de behandeling bestaan uit het toedienen van antibiotica, verwijderen van aangetast weefsel (klauwverzorging), klauwbaden... Het doel is om te wijzen op optimale behandelingen bij klauwaandoeningen van melkvee.
 
Het project heeft ook een ecologisch luik door de focus te leggen op meer duurzame alternatieve voor de momenteel frequent gebruikte klauwbadproducten, zoals formolaldehyden en kopersulfaat, zonder daarbij de effectiviteit t.o.v. aandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro (Italiaanse stinkpoot) uit het oog te verliezen.