Contractonderzoek

Ons onderzoeksteam staat ten dienste van de overheid, industriële partners en particulieren.  
U hebt een concrete diergerelateerde onderzoeksvraag? Laat het ons weten en dan bekijken we hoe en in welke mate we uw diergerelateerde onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.

 

 

Contractonderzoek 

Onze expertise is vooral gefocust op varkens, schapen en pluimvee, maar op vraag voeren we ook onderzoek op andere diersoorten uit. We leveren maatwerk af: samen bespreken we een specifiek proefopzet. Dat betekent o.a. dat we bekijken of we de proef in praktijkomstandigheden of in een proefbedrijf zullen uitvoeren. Ook de te registreren parameters kunnen variëren in functie van de proef: zoötechnische parameters, stressparameters (catecholamines en cortisol), fysiologie (hartslag, temperatuur...), immuniteit, gezondheid (slachtlijnbevindingen)...

 
 

Onderzoeksinfrastructuur 

Huisvestingmogelijkheden voor:

- vleeskuikens
- legkippen in verrijkte batterijen
- verteringskooien voor varkens of schapen
- lammeren
- ...