Boxverrijking

 
Paarden zijn geen 'twee-maaltijden per dag'-eters, maar grazen van nature zo'n 10 tot 16 uur per dag. Die mogelijkheid is er natuurlijk niet bij opstalling. In een box is de verstrekte portie krachtvoeder en ruwvoeder doorgaans vrij snel opgegeten en nemen andere handelingen zoals drinken, liggen en verzorgen ook vrij weinig tijd in beslag. Bijgevolg moeten er andere mogelijkheden worden gezocht om de tijd te doden. En dat kan door de omgeving te verrijken.
  
Stalverrijking kan omschreven worden als het creëren van een leefomgeving die de dieren zoveel mogelijk bezigheden geeft. Bij verrijking, ook wel eens met de term 'afleidingsmateriaal' omschreven, wordt gezorgd voor een omgeving die het welzijn van de dieren verhoogt. Dat kan door speelmateriaal, zowel commercieel als niet-commercieel, ter beschikking te stellen. Verschillende van die speelmaterialen hebben we in eigen onderzoeken met wisselend succes getest. De term verrijking dient men in een brede context te zien. Zo komen ook hooinetten, ballen, likstenen, feromonen, spiegels (visuele stimulatie) en een wijziging van het management (voederfrequentie, voedervariatie...) hiervoor in aanmerking. 
  
De interesse in dergelijk speelmateriaal is afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt bijvoorbeeld het soort beddingmateriaal een rol in de interesse voor het speelmateriaal. Als de vloer met stro is ingestrooid, zal er eerder aan het stro worden geknabbeld dan aan het speelmateriaal. Opvallend is ook dat paarden doorgaans langer interesse vertonen in hetzelfde speelmateriaal. In tegenstelling tot varkens die na 5 tot 7 dagen hun interesse in een bepaald speelmateriaal zijn verloren, vertonen paarden gedurende weken interesse in speelgoed. Hoewel, regelmatig afwisselen wordt wel geapprecieerd.
 
Zorgen dat de paarden regelmatig hooi krijgen, geldt in principe als de beste vorm van verrijking. Slowfeeders (een draadmat over het ruwvoer) kunnen ervoor zorgen dat paarden langer met de voeropname bezig zijn. Nog beter is om de paarden de gelegenheid te geven meer actief buiten de stal te zijn, maar dat is niet steeds een optie. Minimum 4 uur per dag vrij bewegen buiten de stal wordt aangeraden.