Bestelformulier boek "Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek"

Wens je één of meerdere boeken "Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek" te bestellen, klik dan  'hier'. Dit boek wordt als handleiding gebruikt wordt bij de opleiding van Functionarissen voor het dierenwelzijn in slachthuizen.

Boek 'Functionarissen voor het dierenwelzijn. Handboek'

verschenen: begin 2013
omvat informatie over het omgaan met dieren in slachthuizen: lossen van dieren, drijven, fixeren...
Het boek is bestemd voor toekomstige functionarissen voor het dierenwelzijn, maar kan ook als handboek voor studenten fungeren.

Het boek bevat 144 pagina's vol informatie, monitorings-documenten en foto's.